29 742 89 77    530 816 180
 • slajd1

Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla Ciebie

 • komunikacyjne – OC lub cały pakiet (OC,autocasco,NNW,assistance), ewent. bardzo tanie mni-casco
 • domu (także w trakcie budowy),  mieszkania
 • turystyczne (koszty leczenia,  NNW, bagażu)
 • jachtów i sprzętu pływającego
 • OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenia dla Twojej Firmy

 • mienia od ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych,  kradzieży z włamaniem i rabunku,  wandalizmu
 • szyb od stłuczenia
 • grupowego ubezpieczenia pracowników
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (deliktowe, zawodowe, produktu, kontraktowe)
 • ryzyk budowlano-montażowych
 • sprzętu elektronicznego (stacjonarny, przenośny)
 • maszyn i sprzętu budowlanego
 • maszyn od awarii
 • flot samochodowych (OC, AC, NNW)
 • OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym,  OCP kabotażu,  OC spedytora,  OC zawodowe przewoźnika do licencji, cargo-towarów w transporcie
 • rolne (budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,  OC rolnika,  upraw, zwierząt)
 • zapłaty wadium,  należytego wykonania kontraktu,  usunięcia wad i usterek-rękojmi,  należności celnych, kredytu kupieckiego,  zwrotu zaliczki
 • utraty zysku (business interruption) na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności spowodowanej szkodą w mieniu